ÇENTİKLENME

Çentiklenme

Brinell Sertil Testindekine benzer şekilde her bilya konumundaki kayma yolunda çentikler oluşur
 

Lineer Yataklar >>