SÜRTME

Sürtme

Sürtme, temas eden yüzeyler arasında küçük çaplı fakat sürekli sürtünmelerin yol açtığı bir tür yıpranmadır. Bilya ve kayma yolları temas yüzeylerinin sürtünmesinden doğan kırmızımsı kahverengi ya da siyah partiküller nedeniyle buna aşındırıcı korozyon denir.
 

Lineer Yataklar >>